وزارت ورزش و جوانان

msynews

وزارت ورزش و جوانان

مراکز رسمی بازدید : ۶۷۸

این وزرات خانه که سال ها در قالب سازمان تربیت بدنی فعالیت می کرد با ادغام با سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد و هم اکنون مرجع رسیدگی به امور ورزشی فدراسیون ها می باشد.

افزودن به تلگرام