کمیته مربیان فدراسیون کوه نوردی

msfi_instructors

کمیته مربیان فدراسیون کوه نوردی

ورزشی بازدید : ۲۹۵

در کانال کمیته مربیان فدراسیون کوه نوردی همانطور هم که از نامش پیداست به منظور ارتباط بیشتر میان کمیته آموزش با مربیان رشته کوه نوردی و صعود تاسیس گردیده و اخبار و اطلاعیه هایی در این موضوع در کانال قرار می گیرد

افزودن به تلگرام