محمد شهر سلام

mohammadshahrsalam

محمد شهر سلام

شهر بازدید : ۱۶۰

نخستین رسانۀ محلی در جنوب شهرستان کرج (محمدشهر + ماهدشت) و مشکین دشت که اخبار علمی , فرهنگی , ورزشی و خبر های فوری از این مناطق را به صورت کامل و دقیق منتشر می کند

افزودن به تلگرام