ام ال ام استادی

mlmstudy

ام ال ام استادی

اقتصادی بازدید : ۱۷۵

همه ما تاکنون دوستانی داشته ایم که به هر بهانه ای می خواستند ما را با بازار یابی شبکه ای آشنا کنند , برخی از ما قبول کرده و برخی دیگر خیر , در این کانال ما سعی کرده ایم معایب و مزایای بازار یایی شبکه ای را به زبان ساده توضیح دهیم

افزودن به تلگرام