وزارت صنعت، معدن و تجارت

mimtgov

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مراکز رسمی بازدید : ۱۱۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقر آن در تهران و زیر نظر جناب آقای محمد شریعتمداری می باشد. از مسئولیت های این سازمان بهبود امکانات بازرگانی ایران است و همچنین مدریت صنایع و معادن کشور را برعهد دارد.این وزارت خانه در سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد.

افزودن به تلگرام