میترانا

Mietrana

میترانا

طبیعت بازدید : ۳۷۹

از اهداف ۳ گانه این کانال می توان به این موارد اشاره کرد : ۱- حرکت مردمی حفظ آب ، خاک و محیط زیست , ۲- مناسب سازی رفتار و عادات غلط اجتماعی ۳- بازتوانی و کمک رسانی به توان یابان

افزودن به تلگرام