ماهنامه مسیر

MasirJournal

ماهنامه مسیر

مجله بازدید : ۳۱۲

ماهنامه الکترونیکی مسیر، یکی از اولین نشریه های راهبردی خبری، تحلیلی و آموزشی موضوعات بندری و دریایی است که به روزترین و مهمترین رویدادهای بندری و دریایی در سطح منطقه و جهان را انتخاب و منتشر می‌کند

افزودن به تلگرام