مشهد

Mashad

مشهد

شهر بازدید : ۶۱۸

کانال مشهدی ها ، کانالی برای تمام مردم ایران به خصوص شهروندان مشهد , در این کانال همه چیز وحود دارد از سرگرمی و اطلاعات عمومی گرفته تا معما و اخبار ایران و جهان

افزودن به تلگرام