سلام منوجانی ها

manojaniha

سلام منوجانی ها

شهر بازدید : ۴۶۶

کانال خبری , اجتماعی , تفریحی و… برای اهالی شهر منوجان , یکی از شهر های استان کرمان منوجان نام دارد که دارای آثار باستانی فراوانی نیز می باشد

افزودن به تلگرام