ماماقان خبر لری

Mamaghan_news

ماماقان خبر لری

شهر بازدید : ۲۳۸

اولین کانال خبری جامع بخش ممقان , اطلاع رسانی تمام اخبار بخش , پوشش اخبار بزرگترین شهرک شمالغرب کشور (شهرک شهید سلیمی ممقان) و پوشش اخبار دانشگاه آذربایجان ممقان

افزودن به تلگرام