مامانی نی

@mama_niniii

مامانی نی

پزشکی بازدید : ۱۱۹۳

این کانال حاوی جدیدترین و معتبرترین مطالب در زمینه سلامت زنان و مامایی ،از کودکی تا سالمندی میباشد،نکات همسرداری،روانشناسی و تغذیه کودک ونوجوانان و مسایل تربیتی ارائه میگردد.
مدیریت این کانال توسط کارشناس رسمی مامایی انجام میشود.

افزودن به تلگرام