محمود دولت ابادی

Mahmoud_Dowlatabadi

محمود دولت ابادی

اشخاص معروف بازدید : ۲۲۲۰

این کانال توسط ادمین اداره میشود ولی با نظارت استاد محمود دولت ابادی نویسنده و نمایش نامه نویس مشهور جهانی

افزودن به تلگرام