کانال کوردستانه‌که‌م | کامیاران

Kurdistanakam

کانال کوردستانه‌که‌م | کامیاران

شهر بازدید : ۱۰۸۳

کانال کوردستانه‌که‌م با پوشش اخبار کامیاران و کرستان و موسیقی و ویدئو های کوردی جدید و قدیمی همراه با تصاویر و تاریخ شمار های کوردی و معرفی مناطق گردشگری و زیبایی های کردستان

افزودن به تلگرام