آکادمی مهدوی کیا

kiafootballacademy

آکادمی مهدوی کیا

ورزشی بازدید : ۲۴۷۷

کانال رسمی آکادمی فوتبال مهدی مهدوی کیا که زیر نظر مستقیم ایشان مدیریت می شود.مهدی مهدوی کیا که اکنون سرپرستی این آکادمی را برعهده دارد پیش از این ستاره بی تکرار تیم ملی ایران بوده و بسیاری از افتخارات تیم ملی در سال های پیش با کمک وی صورت گرفته است.

افزودن به تلگرام