خوانسار

khansar

خوانسار

شهر بازدید : ۶۳۰

یکی از شهر های آرام استان اصفهان که در کانال این شهر می توان با استفاده از مطالب بیان شده از آداب و رسوم و فرهنک و اخبار کانال , این شهر را بیشتر شناخت

افزودن به تلگرام