کارون

KARUNAGROINDUSTRY

کارون

صنعت بازدید : ۱۶۰

یکی از شرکت هایی است که در شمال استان خورستان قرار دارد و در زمینه کشت و صنعت فعالیت می کند , در کانال رسمی این شرکت می توانید با محصولات و نحوه مدیریت آن بیشتر آشنا شوید

افزودن به تلگرام