کار منو

karmenu

کار منو

نیازمندی بازدید : ۵۸۰

سایت کارمنو با هدف تسهیل و صرفه جویی در زمان و هزینه های استخدامی برای شرکت ها و ایجاد فرصت برابر برای کارجویان به منظور جذب در بازار کار راه اندازی گردیده است. در این سایت کارجویان رزومه خود را با استفاده از رزومه ساز سایت به صورت رایگان ساخته و با پرداخت حق عضویت ناچیزی آن را در معرض دید کارفرمایان قرار دهند . کارفرمایان نیز می توانند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار آنها قرار میگیرد مانند فیلترینگ هوشمند رایگان از رزومه کارجویان استفاده نمایند

افزودن به تلگرام