کاریابی کارا

karakaryabi

کاریابی کارا

نیازمندی بازدید : ۱۶۰۲

کانال رسمی موسسه کاریابی کارا کرج اولین کاریابی غیردولتی استان البرز تاسیس سال۱۳۷۹. صدها موقعیت کارخانجات صنعتی و تولیدی و شرکتهای بازرگانی و تجاری معتبر استان البرز و غرب استان تهران را مشاهده و انتخاب نمائید.

افزودن به تلگرام