سیری در شعر و کلام جان

kALAMEJAN

سیری در شعر و کلام جان

ادبی بازدید : ۲۸۵

کانالی که باشعر سخن میگوید , وقتی اهل دل باشی , پرواز میکنی ، با بال عشق , اشعار و متن هایی ناب و معتبر برای اهل دلان در این کانال موجود می باشد

افزودن به تلگرام