موسسه خیریه کهریزک

Kahrizakcharity

موسسه خیریه کهریزک

مراکز رسمی بازدید : ۲۷۳

یکی از مراکز درمانی و نگهداری افراد بی سرپرست که در سال ۱۳۵۱ فعالیت خود را در جنوب تهران آغاز کرد , این کانال شما را بیشتر با این موسسه آشنا می کند

افزودن به تلگرام