اطلاع رسانی شهر کدکن

kadkan

اطلاع رسانی شهر کدکن

شهر بازدید : ۲۶۱

در این کانال اخبار و اطلاع رسانی در همه زمینه ها که در شهر کدکن یکی از شهر های استان خراسان رضوی اتفاق میفتد به همراه تبلیغات انجام می شود

افزودن به تلگرام