جهاد دانشگاهی نیشابور

jihadneishabour

جهاد دانشگاهی نیشابور

مراکز رسمی بازدید : ۱۷۱۱

یکی از دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور است که در شهر نیشابور قرار دارد و در زمینه های درسی مختلفی فعالیت می کند و در این کانال دانشجویان می توانند شروع و لغو کلاس ها و اطلاعیه های این مرکز را دریافت کنند

افزودن به تلگرام