پژوهشگاه فضایی ایران

isrc95

پژوهشگاه فضایی ایران

مراکز رسمی بازدید : ۱۸۳

پژوهشگاه فضایی ایران شامل ۵ پژوهشکده می باشد که عبارت اند از: پژوهشکده مکانیک , پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی , پژوهشکده سامانه های ماهواره ای , پژوهشکده رانشگر های فضایی و پژوهشکده مواد و انرژی می باشد در نقاط مختلف کشور فعالیت کرده و به پیشرفت روز افزونی دست پیدا کرده است

افزودن به تلگرام