شبکه اطلاع رسانی شهر

isfahanmetropolis

شبکه اطلاع رسانی شهر

مراکز رسمی بازدید : ۵۶۶

اخبار و وقایع و اتفاقات روزانه شهر با صفای اصفهان را در این کانال مشاهده کرده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا در جهت پیشرفت فرهنگ شهرنشینی و داشتن شهری زیبا گام برداریم و نمونه ای از یک شهر با فرهنگ داشه باشیم

افزودن به تلگرام