آموزشی ایساتیس پویا

isatispooyabrokerage

آموزشی ایساتیس پویا

اقتصادی بازدید : ۴۶۶

در این کانال تحلیل های مهم و اخباری در زمینه بورس و معاملالت مهم دنیا و ایران همراه با جزییات دقیق از منابع معتبر بیان می شود

افزودن به تلگرام