فدراسیون اسکی ایران

IRSKIFED

فدراسیون اسکی ایران

ورزشی بازدید : ۷۳

یکی از ورزش های زمستانه پر طرفدار در سراسر جهان و ایران اسکی می باشد که همه ما آن را کم و بیش میشناسیم , تمامی اطلاعات و شرایط ثبت نام این رشته برای علاقه مندان در کانال فدراسیون این رشته ورزشی قرار دارد

افزودن به تلگرام