فدراسیون جانبازان و معلولین

irisfd

فدراسیون جانبازان و معلولین

ورزشی بازدید : ۲۰۷

جانبازان و معلولین عزیز نیز زیر نظر این فدراسیون و با هماهنگی مربیان خویش در هر نوع رشته ورزشی که توانایی دارند می توانند شرکت کنند و استعداد خود را نمایش بگذارند , در این کانال تمامی اخبار مربوط به این بزرگواران را می توانید دنبال کنید

افزودن به تلگرام