ایران پاک

iranpaak

ایران پاک

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۱۷۶

کانالی در رابطه با اعتیاد مواد مخدر و دام هایی که ممکن است هر انسانی خواسته یا ناخواسته به سمت آن برود , در این کانال راه های پیشگیری از آن و منع نمودن این کار چه از نظر شرعی و چه از نظر پزشکی بیان شده است

افزودن به تلگرام