سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

ICHTO

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مراکز رسمی بازدید : ۳۲۰

یکی از سازمان های فعال کشور است که همینطور که از اسمش پیداست در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری کشور فعالیت می کند , در این کانال از آخرین آخبار مربوط به این سازمان و صنعت پر رونق گردشگری و صنایع دستی سخن به میان می آید

افزودن به تلگرام