همت آبادی ها

hematabadihaa

همت آبادی ها

شهر بازدید : ۱۵۴

یکی از مناطق مشهد همت آباد نام دارد , در این کانال انواع سرگرمی و اخبار منطقه مربوطه و همچنین انواع جوک های مشهدی و گلیپ های جذاب قرار داده می شود

افزودن به تلگرام