هفت چشمه سسی

haftcheshme7

هفت چشمه سسی

شهر بازدید : ۶۴

یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی می باشد که در کانال رسمی این روستا انعکاس مشکلات روستا و مردم هفت چشمه و همچنین اخبار کامل نیز منتشر می شود

افزودن به تلگرام