برنامه سینمایی هفت

Haft_tv3

برنامه سینمایی هفت

فیلم بازدید : ۱۰۳۸

برنامه ای برای نقد و بررسی فیلم های ایران است با اجرای مجری توانمد رضا رشید پور که قبل از وی نیز آقایان جیرانی , گبرلو و افخمی اجرای آن را به عهده داشتند که از شبکه ۳ سیما هرشب پخش می شود

افزودن به تلگرام