بیمه حافظ

hafezinsur

بیمه حافظ

مراکز رسمی بازدید : ۱۳۸

یک از شرکت های بیمه که در سال ۱۳۸۱ به ثبت رسید و در حال حاضر مشغول به فعالیت است که سهم عمده ای در زمینه های مهندسی , پیمانکاری و انرژی در سطح دنیا و ایران دارد و در این کانال می توانید با شیوه های کارگزاری بیمه حافظ آشنا شوید

افزودن به تلگرام