گل تپه

goltappehajabshir

گل تپه

شهر بازدید : ۱۵۱

یکی از شهر های استان همدان با طبیعتی خارخ العاده و بی نظیر می باشد که در کانال رسمی این شهر میتوان اخبار و وضعیت آب و هوا و … را مشاهده نمود

افزودن به تلگرام