فدراسیون گلف جمهوری اسلامی

golfiran

فدراسیون گلف جمهوری اسلامی

ورزشی بازدید : ۲۷۴

یکی از فدراسیون های فعال ورزشی کشور می باشد که در سال ۱۳۰۴ همزمان با ورود اتباع خارجی به کشور در ایران رواج یافت و در شهرهای مختلفی دایر می باشد و در این کانال آخرین اخبار مربوط به این رشته اطلاع رسانی می شود

افزودن به تلگرام