کانال خبری و ارتباطات مردمی

goganim

کانال خبری و ارتباطات مردمی

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۳۹۵

کانال خبری و ارتباطات مردمی
پل ارتباطی بین مردم و مسؤلین
پذیرای حرف دل مردم منطقه جهت ارائه در کانال به صورت کاملا محترمانه و دور از توهین و تهمت به شخص خاص
اطلاع رسانی از اخبار بروز منطقه و جهان
هدف در راستای پیشبرد اهداف پیشرفتی شهر و منطقه
تبلیغ و شناساندن شغل های درآمد زا در راستای اشتغال زایی

افزودن به تلگرام