کانال گیزمیز

gizmiztel_ir

کانال گیزمیز

سرگرمی بازدید : ۲۰۲۸

💯😍😍کانال گیزمیز😍😍💯
با ۱/۵ میلیون عضو😳😱😱😳

💯 @GizmizTel_ir طنز😂

💯 @GizmizTel_ir سرگرمی🎵🎶

💯 @GizmizTel_ir دانستنی🧐

💯 @GizmizTel_ir اخبار🗞

افزودن به تلگرام