خبر فوری قائمشهر

Ghaemshahrya

خبر فوری قائمشهر

شهر بازدید : ۲۶۹۲

جدیدترین و بروز ترین اخبار شهر قائمشهر و استان مازندارن و حتی در برخی اوقات اخبار منطقه و جهان را می توانید در کانال خبر فوری قائمشهر مشاهده نمایید , قائمشهر یکی از شهر های استان مازندران است

افزودن به تلگرام