قائمشهریها

ghaemshahriha

قائمشهریها

شهر بازدید : ۱۰۹۱

کانال مجازی قائمشهریها در تلگرام می باشد , عکس هایی زیبا از این شهر , کلیپ ها و وویس های شمالی و همچنین اخبار قائمشهر ماندران را می توانید در این کانال مشاهده نمایید

افزودن به تلگرام