گله داری بختیاری

galedaran

گله داری بختیاری

عمومی بازدید : ۱۳۹۵

کانالی در رابطه با شغل گله داری و سختی های آن , همچنین در این کانال می توانید با انواع گوسفند ها و روش های گله داری بختیاری و در نهایت تهیه یک گوشت خوب گوسفندی آشنا شوید

افزودن به تلگرام