فرناز امینی

farnaz_amini69

فرناز امینی

اشخاص معروف بازدید : ۲۰۶۹

او فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سینما و رشته کارگردانی است و از کودکی آرزوی کارگردانی داشته و به مدت طولاتی خبرنگار بوده و اولین کار حرفه وی عشق نیکان بوده است و ۸ سال سابقه دستیار کارگردانی دارد. ایشان دو فیلم بلند و هفت فیلم کوتاه را کارگردانی کرده اند.

افزودن به تلگرام