فالکده مهسا

falkade_mahsa

فالکده مهسا

بانوان بازدید : ۲۶۷۹

فال دقیق روزانه 👌❤️

فال های این کانال هرروز توسط خود مهسا انجام میشه 🔯

انواع دعاهای اِبری ، لبنانی ، سفید ، یهود موجود میباشد (فقط با هماهنگی )

فال قهوه ، تاروت ، ورق ، شمع در تمام زمینه های احساسی ، کاری و زندگی

ایدی 👇
@mahsafalkade

افزودن به تلگرام