فرهنگ عجب شیر

f_ajabshir

فرهنگ عجب شیر

شهر بازدید : ۵۲۹

یکی از شهر های استان آذربایجان شرقی است که در این کانال همان طور که از اسمش پیداست در مورد فرهنگ مردم , آداب و رسوم و اخبار و اتفاقات این شهر توضیحاتی داده می شود

افزودن به تلگرام