فنی و حرفه ای اصفهان

etvto_ir

فنی و حرفه ای اصفهان

مراکز رسمی بازدید : ۱۲۷۲

کانال اداره آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان می باشد که در آن اخبار و اطلاعیه ها همراه با نشست ها و جلسات این سازمان به صورات روزانه منتشر می شود

افزودن به تلگرام