اطمینان سهم

Etminansahm

اطمینان سهم

اقتصادی بازدید : ۵۲۴

این کانال که مخصوص بورس و معاملات تجاری می باشد برای پاسخگویی به نیاز تحلیل مشتریان کارگزاری ایجاد شده است . نتایج تحلیلی واحد تحلیل اطمینان سهم بسته به دلخواه مشتریان میتواند برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

افزودن به تلگرام