اعتراف آخر

Eterafakhar

اعتراف آخر

ادبی بازدید : ۱۷۹۱

زیباترین و سنگین ترین جملات در وصف ها و سبک ها و مناسبت های گوناگون از بزرگان ادب پارسی را می توانید همراه با عکس نوشته در کانال اعتراف آخر مشاهده نمایید

افزودن به تلگرام