استخدامی

Estekhdami_org

استخدامی

نیازمندی بازدید : ۷۴۵

انتشار نیازمندی های استخدام در روزنامه های مختلف
انتشار آگهی های استخدام سراسری و دولتی
انتشار اخبار و اطلاع رسانی آزمون های استخدامی
درج آگهی استخدام سفارشی و ویژه برای کارفرمایان

افزودن به تلگرام