انسانم آرزوست

ensanamarezust

انسانم آرزوست

ادبی بازدید : ۷۴۹۷

انسانیت نباید در حد شعار بماند از خودمان شروع کنیم, این کانال شامل جملات سنگین می باشد

افزودن به تلگرام