شعر – لیلاکردبچه

eilapoem

شعر – لیلاکردبچه

اشخاص معروف بازدید : ۵۱۳

شعرها و بریده‌شعرهایی از دو کتابِ یکشب پرنده‌ای… و آواز کرگدن از نشر نیماژ

افزودن به تلگرام