سینماى هنروتجربه

ecinemachannel

سینماى هنروتجربه

فیلم بازدید : ۵۱۶

در این کانال اکران های هر روز سینما هنر و تجربه را به همراهی ساعت اکران و نقد فیلم ها مشاهده کنید.این گروه به نوعی بهترین آثار کارگردان های جوان را به نمایش می گذارد تا بیشتر شناخته شوند.

افزودن به تلگرام